Concursul de Matematica Valeriu Alaci

Universitatea Politehnica Timișoara

Concursul de matematică
Valeriu Alaci
Concursul de matematică
Valeriu Alaci
Concursul de matematică
Valeriu Alaci
Concursul de matematică
Valeriu Alaci
Concursul de matematică
Valeriu Alaci
Concursul de matematică
Valeriu Alaci

Mulțimea numerelor reale. Modul. Inegalități. Parte întreagă, parte fracționară
Mulțimi. Logică matematică. Inducția matematică. Probleme de numărare
Șiruri de numere reale. Progresii aritmetice și geometrice
Funcții. Proprietăți ale funcțiilor: monotonie, mărginire, paritate, periodicitate. Compunerea funcțiilor
Funcția de gradul I
Funcția de gradul II
Vectori în plan
Coliniaritate, concurență, paralelism. Calcul vectorial în geometria plană
Elemente de trigonometrie
Aplicaţii ale trigonometriei în geometrie
Mulțimi de numere. Puteri și radicali. Logaritmi
Mulțimea numerelor complexe
Funcții injective, surjective, bijective, inversabile
Funcția putere, funcția radical, funcția exponențială, funcția logaritmică, funcții trigonometrice directe și inverse
Ecuații și inecuații: iraționale, exponențiale, logaritmice
Ecuații trigonometrice
Combinatorică. Binomul lui Newton. Probabilități
Geometrie analitică
Permutări. Matrice. Determinanți
Matrice inversabile
Rangul unei matrice
Sisteme liniare
Șiruri de numere reale
Limite de funcții
Funcții continue
Funcții derivabile

Organizatori

 Departamentul de Matematică