Concursul de Matematica Valeriu Alaci

Universitatea Politehnica Timișoara

Concursul de matematică
Valeriu Alaci
Concursul de matematică
Valeriu Alaci
Concursul de matematică
Valeriu Alaci
Concursul de matematică
Valeriu Alaci
Concursul de matematică
Valeriu Alaci
Concursul de matematică
Valeriu Alaci

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIȘOARA
DEPARTAMENTUL DE MATEMATICĂ
FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE

Regulamentul Concursului naţional de matematică “VALERIU ALACI”
Ediția a VIII-a, 2024

CONTEXTUL ȘI NECESITATEA UNUI NOU CONCURS. OBIECTIVE
Tradiția școlii românești de matematică este binecunoscută prin prisma rezultatelor naţionale şi internaționale de excepție obținute de-a lungul timpului de elevi de elită. Cultivând ȋnsă rigurozitatea și creativitatea, matematica se adresează tuturor elevilor.
Diferit de Olimpiada Națională de Matematică, atât ca și conținut, cât și ca adresabilitate, Concursul de Matematică “Valeriu Alaci” completează oferta de concursuri de matematică existente. Având legătură cu învățământul tehnic superior, deci cu precizia şi rigoarea inginerească, acest concurs propune rezolvarea unor probleme teoretice/practice cu răspunsuri la alegere sau de completare, fapt ce conduce la iniţierea și aprofundarea rezolvării acestor tipuri de cerințe, în situaţii obișnuite sau de concurs.
Obiectivele acestui concurs sunt:

  • dezvoltarea competenţei-cheie de a învăţa să înveţi;
  • dezvoltarea componenţei cognitive şi pragmatice a învăţării;
  • dezvoltarea spiritului participativ, de interactivitate şi intercomunicare;
  • dezvoltarea capacităţii de evaluare și  autoevaluare într-o competiţie;
  • dezvoltarea talentului, a imaginaţiei şi creativităţii;
  • evaluarea competenţelor şi performanţelor generale şi specifice la nivelul disciplinei şcolare.

ORGANIZATORI ȘI PARTENERI
Art.1
Concursul de Matematică “Valeriu Alaci” este organizat de către Universitatea Politehnica Timișoara, prin Departamentul de Matematică, Facultatea de Automatică și Calculatoare, împreună cu Inspectoratul Școlar Județean Timiș.
Art.2
Parteneri în organizarea acestui concurs sunt Inspectoratele Școlare Județene Arad, Bihor, Caraș-Severin, Gorj, Hunedoara, Mehedinți, Timiș precum și licee și grupuri școlare din județele Timiș, Arad, Caraș-Severin, Gorj, Hunedoara, Mehedinți, Timiș.
GRUP ȚINTĂ
Art.3
Concursul de Matematică “Valeriu Alaci” se adresează elevilor din clasele XI-XII din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și private din țară, din mediul urban și rural, precum și elevilor din alte țări.
ÎNSCRIEREA
Art.4
Înscrierea participanților la concurs se face în perioada 12.02.2024 - 07.04.2024, la adresa https://forms.office.com/e/j6hKZn2DwW
Art.5
Pentru înscriere este necesară o adresă de email validă.
Art.6
a).  Accesând adresa https://forms.office.com/e/j6hKZn2DwW fiecare participant va completa un formular de înscriere cuprinzând: Nume, Prenume, Telefon, Email, Județ, Localitatea în care se află unitatea școlară, Unitatea școlară în care studiază, Clasa, Profilul/specializarea, Nume cadru didactic de matematică, Selectare optiune pentru un loc de cazare în cămin.
b). Prin procedura de înscriere fiecare elev va consimți în mod expres și neechivoc ca Universitatea Politehnica Timișoara să prelucreze, prin orice mijloace, datele sale cu caracter personal, puse la dispoziție cu ocazia înscrierii la concurs, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, "prelucrare" înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea. Menționăm că datele personale sunt folosite doar pentru comunicarea dintre organizatorii Concursului ”Valeriu Alaci” și elevii participanți. Precizăm că nu vindem, distribuim sau transferăm în orice fel aceste informații cu caracter personal către terți sau externi.
Art.7
Elevii înscrişi la concurs vor beneficia din partea Universității Politehnica Timișoara de cazare în limita unui număr de maxim 100 de locuri în Complexul studenţesc, pe baza selecției opțiunii din formularul de înscriere. De asemenea UPT va asigura masă de prânz tuturor concurenţilor.


DESFĂȘURAREA CONCURSULUI
Art.8
Concursul de Matematică “Valeriu Alaci” se va desfăşura separat la nivelul claselor XI şi XII.
Art.9
Proba de concurs  va avea loc ȋn 20 aprilie 2024, ȋntre orele 10:30-13:00. Este o probă scrisă de tip grilă ce se va desfăşura în amfiteatrele Universității Politehnica Timișoara.
Art.10
Modelele de subiecte și Programele de concurs pentru fiecare clasă sunt postate pe site-ul oficial al concursului, www.concursulvaleriualaci.upt.ro .
Art.11
a) Accesul în sălile de concurs se face între 10:00 – 10:15 pe baza cărții de identitate/pașaportului, conform listelor aflate la intrare.
b) La ora începerii probei de concurs, 10:30, se va distribui fiecărui elev fișa cu problemele de concurs și foaia de răspuns. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore şi 30 min.
Art.12
a) Testul pentru concurs este alcătuit din 5 probleme de tip grilă cu răspunsuri la alegere și din 5 probleme cu itemi de completare.
b) Fiecare subiect este obligatoriu. La primele 5 subiecte este corectă o singură variantă de răspuns. Pentru răspunsul corect se acordă 10 puncte, pentru un răspuns incorect se acordă zero puncte. La ultimele 5 subiecte se completează pe grila de răspunsuri doar rezultatul final cerut. Pentru răspuns corect se acordă punctajul indicat, altfel zero puncte.
Art.13
Subiectele de concurs respectă programele școlare în vigoare pentru fiecare clasă. În programa de concurs sunt incluse conţinuturile programelor de matematică din clasele anterioare. Subiectele de concurs vor fi alcătuite de către Comisia de elaborare a subiectelor, compusă din cadre didactice cu experiență recunoscută.
Art.14
Folosirea telefonului mobil, a altor mijloace electronice de comunicare precum și orice formă de colaborare în timpul probei sunt interzise. Orice problemă de ordin administrativ va fi soluționată de către profesorii supraveghetori. Participanții vor avea doar foile de concurs și ciornele primite din partea organizatorilor. Pe durata concursului, participanții nu au voie să părăsească sala de concurs decât cu predarea lucrării. Nerespectarea regulamentului de concurs de către participanţi duce la eliminarea acestora din concurs.
Art.15
Evaluarea lucrărilor va fi realizată imediat după încheierea probei scrise, în prezența elevilor participanţi. Fiecare elev are dreptul să asiste la evaluarea propriei lucrări. Dacă elevul nu se prezintă la sesiunea de evaluare, lucrarea se evaluează în absența acestuia.
Art.16
Ierarhizarea participanților se face în funcție de punctajul obținut la nivelul fiecărei clase.
Art.17
La acest concurs nu se admit contestații.
Art.18
Nu se percepe taxă de participare la concurs.

PREMIEREA
Art.19
Premierea participanților se va face în cadrul festivității de premiere ce va avea loc în ziua concursului și va consta în acordarea de premii și mențiuni.
Art.20
În acord cu Metodologia de organizare și desfășurare a concursului de admitere la ciclul de studii universitare de licență la Universitatea Politehnica Timișoara, sesiunea iulie 2024, candidații la studiile universitare de licență ȋn UPT, care au obținut premiile I, II, III la Concursul de matematică ”Valeriu Alaci” - ediția a VII-a, 2023, editia a VIII-a, 2024, pot fi admiși în UPT fără concurs de admitere cu media 10.
Candidaţii care au obţinut menţiune pot beneficia de echivalarea la admitere a probei de verificare a cunoștințelor la matematică cu nota 10.00.


Timișoara, 05.02.2024


DIRECTOR Departamentul de Matematică
Conf. dr. mat. Tudor BÎNZAR
PRODECAN Facultatea de Automatică şi Calculatoare
Conf. dr. ing. Ciprian-Bogdan CHIRILA
RECTOR Universitatea Politehnica Timişoara
Conf. dr. ing. Florin DRĂGAN

Organizatori

 Departamentul de Matematică